Vendimia

Apuntes del natural de la vendimia en la Viña El Carmen de Montealegre.

vendimia

viña